Főoldal
ANAMIT Kft.
2131 Göd, Balassi Bálint utca 20.
Tel.: +36-30-98-33-198
E-mail: anamit@anamit.hu
Főldal
Termékek
Referenciák
Partnereink
Kapcsolat

Jogi nyilatkozat

 • Bevezető
  Ezt a honlapot az ANAMIT Kft. (1156 Budapest, Páskomliget u. 37. I/5.) üzemelteti. Noha a honlapon található, az ANAMIT Kft-re, illetve harmadik személyekre vonatkozó információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalan és valós jellege nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban ANAMIT Kft. nem vállal felelősséget. A honlapon található, jövőre vonatkozó információkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöljük. Az ANAMIT Kft. tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények az ANAMIT Kft. által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosítására vonatkozó, törvény által előírt kötelezettségei betartásán túl az ANAMIT Kft. nem áll szándékában állandóan frissíteni a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat. A honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.
 • Szerzői jog
  A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak az ANAMIT Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása az ANAMIT Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében hatályban marad. Az ANAMIT Kft. sajtófotói csak kiadványszerkesztés céljára használhatók fel. Az ANAMIT Kft. sajtófotók kiadványszerkesztés céljára történő sokszorosítása és/vagy elektronikus módosítása esetén a következőképpen fel kell tüntetni a szerzői jogot: „© [év] ANAMIT Kft.  Minden jog fenntartva.” Az utánnyomás díjmentes, az anyagokról azonban irattározás céljára másolatot kérünk.
 • Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat
  A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát az ANAMIT Kft. nem ismeri. Az ANAMIT Kft. mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

  Az ANAMIT Kft. honlapjáról hyperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.

  Az ANAMIT Kft. nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.

  Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott bemutatott ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem az ANAMIT Kft. és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elérhető honlapon szereplő szállító általános üzleti feltételeit.
 • Általános jognyilatkozat
  Az ANAMIT Kft. honlap használattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár jogi értelemben vett okától, többek között a károkozástól függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos hanyagság által okozott károkra korlátozódik. Az ANAMIT Kft. szerződéses kötelessége súlyos megszegése következtében nyújtandó kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítési igényben foglalt teljes összeg az előre látható károkra korlátozódik. Ez az ANAMIT Kft. termékfelelősségre vonatkozó hatályos törvény vagy bármilyen vállalt szavatosság alapján fennálló kártérítési felelősségét nem érinti. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.
  Az ANAMIT Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az ANAMIT Kft. honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusirtó használatával). Az ANAMIT Kft. nem kezeskedik azért, hogy az ANAMIT Kft. honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők lennének.
 • Előrejelzések és szándéknyilatkozatok
  A honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint fogalmaztuk meg. Az ANAMIT Kft. tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények az ANAMIT Kft. által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosításával kapcsolatos, törvény által előírt kötelezettségei betartásán túl az ANAMIT Kft.-nek nem áll szándékában állandóan frissíteni a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat.

 
Copyright (c) 2012 Anamit Kft.
Minden jog fenntartva!

Valid XHTML 1.0 Transitional